Privacy en cookieverklaring

Draaisma Betontechniek respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In deze Privacy en cookieverklaring legt Draaisma Betontechniek uit welke gegevens we over u verwerken en met welk doel. We raden u aan dit Privacy en cookieverklaring aandachtig door te nemen.
Wie is Draaisma Betontechniek?

Draaisma Betontechniek, gevestigd aan de Staaslân 13 te Stiens, zal optreden als de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Draaisma Betontechniek?

Verstrekte gegevens

Draaisma Betontechniek verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer en faxnummer, financiële gegevens noodzakelijk voor het doen van betalingen en informatie over de diensten van Draaisma Betontechniek die u hebt afgenomen. We kunnen u ook vragen om andere informatie te verstrekken, zoals functie, titel, industriële branche, bedrijf/naam en land.

Klikgedrag
Draaisma Betontechniek probeert op verschillende manieren zijn dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert Draaisma Betontechniek gebruikersgegevens van ontvangers van Draaisma Betontechniek en van bezoekers van de website van Draaisma Betontechniek. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Verderop kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Automatisch gegeneerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft Draaisma Betontechniek bepaalde informatie nodig. Draaisma Betontechniek verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie bestaat uit:
• het type device (o.a. tablet of smartphone);
• het IP-adres (en geolocatie) van uw randapparatuur
• het besturingssysteem dat uw device gebruikt
• de pagina’s die u bezoekt
• hoe u uw weg vindt op de website.
 

Voor welke doeleinden zal Draaisma Betontechniek uw persoonsgegevens verwerken?

Draaisma Betontechniek zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

• om u via de websites diensten aan te bieden;
• om uw betalingen voor de geleverde diensten verwerken;
• om u berichten toe te sturen en contact met u op te nemen over de aangeboden en/of afgenomen diensten:
• om verwerken van persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• om de diensten beter op uw wensen en interesses aan te laten sluiten door op basis van uw gebruik van de website.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Draaisma Betontechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Draaisma Betontechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.
Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat Draaisma Betontechniek uw persoonsgegevens verstrekt als Draaisma Betontechniek hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is ter verdediging van onze rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Wat zijn en hoe gebruikt Draaisma Betontechniek ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.
Cookies van Draaisma Betontechniek

Draaisma Betontechniek maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal Draaisma Betontechniek dat niet doen.

Cookies van derde partijen

Tracking cookies

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen derden “tracking cookies” op uw computer plaatsen. Met behulp van deze cookies wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt van het netwerk van Draaisma Betontechniek en welke pagina’s u bezoekt uit het netwerk van de adverteerders. Ook worden uw kliks in de nieuwsbrief bijgehouden. Het klikgedrag van ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van websites van Draaisma Betontechniek wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van de website gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen onze website zoveel mogelijk af te stemmen op zaken waar u belangstelling voor hebt.

Analytics cookies

Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. We gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren we hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Social plugins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Youtube ,Instagram, Linkedin, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kunt t – als u dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Weten uitgevers door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw Apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt Draaisma Betontechniek Digitale cookies?

Andere cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze websites te vinden. Hiermee kunnen we de websites zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw e-mailadres is.
Tot slot worden op onze sites cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook die cookies registreren geen persoonsgegevens en zijn gekoppeld aan uw browser, niet aan u zelf. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op de website zo veel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Ook dienen deze cookies soms om te onthouden dat u een bepaalde advertentie al heeft gezien. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat uitingen niet steeds opnieuw worden getoond aan dezelfde bezoeker.

Waarom zou ik cookies toestaan?

Cookies zijn een belangrijk instrument voor onze adverteerders om hun boodschap toe te snijden op uw interesses. Dat zorgt er voor dat we voldoende inkomsten kunnen genereren om onze kwalitatief hoogwaardige websites gratis toegankelijk te houden voor onze bezoekers.
Het blokkeren van cookies zorgt er overigens niet voor dat u geen reclame meer te zien krijgt. De advertenties zijn alleen niet toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kun u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:
• Chrome
• Mozilla
• Explorer
• Safari
• Opera

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.
Wilt u alleen cookies uitschakelen van derden die cookies plaatsen om uw surfgedrag te registreren, maak dan gebruik van deze link: http://www.youronlinechoices.eu/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Websites van derden

Op de websites van Draaisma Betontechniek kunt u hyperlinks aantreffen waarmee u de website van Draaisma Betontechniek verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Draaisma Betontechniek heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van Draaisma Betontechniek heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Draaisma Betontechniek zijn verkregen. Draaisma Betontechniek accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Draaisma Betontechniek. Draaisma Betontechniek zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen, om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart Draaisma Betontechniek uw persoonsgegevens?

Draaisma Betontechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar dit is noodzakelijk voor de belastingdienst en worden verwerkt.
Draaisma Betontechniek bewaart actief verstrekte persoonsgegevens deze worden bewaard tot het moment van wederopzegging of naar een verzoek tot verwijdering van de gegevens.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Draaisma Betontechniek over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met Draaisma Betontechniek door een mail te sturen naar info@draaismabetontechniek.nl of door uw verzoek te sturen aan Draaisma Betontechniek.T.a.v A.Draaisma Staaslan 13, 9051 PG Stiens.
Draaisma Betontechniek zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of Draaisma Betontechniek persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Draaisma Betontechniek u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Draaisma Betontechniek over u verwerkt.
U kunt Draaisma Betontontechniek aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Draaisma Betontechniek zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Draaisma Betontechniek aan uw verzoek zal voldoen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. We adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Versie van 20 Mei 2018

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen aan info@draaismabetontechniek.nl.

Draaisma Betontechniek
Staaslân 13
9051 PG Stiens
Telefoonnummer 058-2123501
info@draaismabetontechniek.nl
www.draaismabetontechniek.nl
ING NL48 INGB 0006 7009 83
KvK nummer 61954276
BTW nummer NL101882579B01